7 Tháng Mười Hai, 2023

Học Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Về Nghề Nghiệp

Từ Vựng Nghề Nghiệp Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM Giao […]
6 Tháng Mười Hai, 2023

Hướng Dẫn Nói Về Sở Thích Trong Tiếng Đức

Nói Về Sở Thích Bằng Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM […]
5 Tháng Mười Hai, 2023

Đại Từ Quan Hệ Trong Tiếng Đức Sử Dụng Như Thế Nào

Đại Từ Quan Hệ Relativpronomen Trong Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học […]
4 Tháng Mười Hai, 2023

Cách Dùng Akkusativ Và Dativ Trong Tiếng Đức

Phân Biệt Giới Từ Akkusativ Và Dativ Trong Tiếng Đức   Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem […]
1 Tháng Mười Hai, 2023

Cách Miêu Tả Người Trong Tiếng Đức

Tính Từ Miêu Tả Người Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
30 Tháng Mười Một, 2023

Liên Từ Tiếng Đức Với Trình Độ A1

Liên Từ Trong Tiếng Đức Cho Trình Độ A1 Và A2   Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín […]
29 Tháng Mười Một, 2023

Hỏi Giờ Bằng Tiếng Đức Sao Cho Đúng

Hướng Dẫn Hỏi Về Giờ Trong Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học […]
28 Tháng Mười Một, 2023

Các Bài Viết Mẫu Trình Độ A1 Tiếng Đức

Các Bài Viết Mẫu A1 Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM […]
27 Tháng Mười Một, 2023

Những Bài Viết Mẫu Trình Độ B1 Tiếng Đức

Các Bài Viết Mẫu B1 Teil 2 Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa […]