13 Tháng Mười, 2019

Hướng Dẫn Nói Phủ Định Với Nicht Và Kein Trong Tiếng Đức

Phủ Định Với Nicht Và Kein Trong Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]
11 Tháng Mười, 2019

Đặt Câu Hỏi Bằng Tiếng Đức Như Thế Nào

Fragen stellen – CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG ĐỨC Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy […]
9 Tháng Mười, 2019

Cách Nói Ngày Tháng Bằng Tiếng Đức

NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG ĐỨC Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng […]
6 Tháng Mười, 2019

Hướng Dẫn Hỏi Về Thời Tiết Trong Tiếng Đức

Über das Wetter reden – CÁCH HỎI THỜI TIẾT TRONG TIẾNG ĐỨC Nếu bạn muốn học tiếng đức mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các […]