Học Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Vật Dụng Làm Bánh
25 Tháng Năm, 2022
Học Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Vật Dụng Nhà Bếp
27 Tháng Năm, 2022

5 Điểm Ngữ Pháp Cần Biết Chuẩn Bị Cho Kì Thi A1

Các Điểm Ngữ Pháp Quan Trọng Chuẩn Bị Cho Kì Thi A1 Start Deutsch

 

Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Giao tiếp tiếng đức cơ bản

Học tiếng đức online miễn phí

Học tiếng đức cho người mới bắt đầu

 

Kì thi A1 là kì thi quan trọng đối với nhiều người, nội dung thi bài thi không thật sự khó quan trọng là người học cần nắm chắc được những kiến thức căn bản. Vì vậy bài viết dưới đây tổng kết lại những điểm ngữ pháp cơ bản để người học có thể dễ dàng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

 

Động từ

Chia thì hiện tại mọi ngôi với tất cả những động từ cơ bản. (Mọi người có thể tham khảo thêm danh sách từ vựng có trên trang web của việc Goethe).

Chia thì quá khứ Perfekt với những động co bản ví dụ như: arbeiten, bleiben, essen, fahren, fragen, glauben, haben, lesen, lernen, machen, schlafen, sehen, passieren, trinken, verstehen….

Chia thì quá khứ Präteritum với hai động từ: haben và sein.

Mệnh lệnh cách (Imperativ) với các ngôi du/ihr/Sie.

Chia 6 động từ khuyết thiếu (Modalverben): können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen.

Động từ tách (trennbare Verben) với các tiếp đầu ngữ: ab-, auf-, an-, aus-, ein-, vor-, zu-.

 

Danh từ, quán từ, đại từ

Giống (đực, cái, trung) và cách (cách 1 Nominativ, cách 4 Akkusativ, cách 3 Dativ) cũng như dạng số nhiều của tất cả những danh cơ bản.

Phân biệt quán từ xác định (der/die/das) và quán từ không xác định (ein/eine/ein).

Quán từ sở hữu: mein-, dein-, ihr-, sein-, Ihr-

Đại từ nhân xưng ở cách 1 Nominativ: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie.

Đại từ nhân xưng ở cách 4 Akkusativ: mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, Sie.

Đại từ nhân xưng ở cách 3 Dativ (mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen) với những động từ sau đây: danken, gehören, helfen, es geht)

 

Tính từ

Sử dụng được phép so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh bằng

Chia đuôi tính từ.

 

Giới từ

Giới từ chỉ thời gian: an, ab, seit, um, bis …

Giới từ chỉ địa điểm: bei, nach, zu, aus, von, in …

Giới từ chỉ cách thức: mit, für, ohne …

 

Cấu trúc câu

Biết cách sử dụng liên từ khác nhau để nối câu: und, oder, aber, denn, dann, wenn …

Biết cách sử dụng và trả lời các câu hỏi bắt đầu bằng W- và các câu hỏi Ja/Nein.

 

 

 

Tags: cac diem ngu phap quan trong chuan bi cho ki thi a1 start deutsch  , hoc tieng duc cho nguoi moi bat dauhoc tieng ducgiao tiep tieng duc co banhoc tieng duc online mien phi , trung tam tieng duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *