6 Tháng Mười Hai, 2022

Cách Viết Thư Cho Bố Mẹ Bằng Tiếng Đức

Viết Thư Cho Bố Mẹ Bằng Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học […]
5 Tháng Mười Hai, 2022

Sử Dụng Dạng Số Nhiều Danh Từ Tiếng Đức Như Thế Nào

Dạng Số Nhiều Danh Từ Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]
2 Tháng Mười Hai, 2022

Top 5 Đề Thi Viết B1 Tiếng Đức

Tổng Hợp Các Đề Thi Viết B1 Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa […]
1 Tháng Mười Hai, 2022

Hướng Dẫn Viết Thư Teil 3 B1

Cách Viết Thư Teil 3 B1   Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]