Du Học Đức Cần Những Điều Kiện Gì
30 Tháng Tám, 2019
Học Về Ngày Tháng Trong Tiếng Đức
4 Tháng Chín, 2019

Học Tiếng Đức Chủ Đề Số Đếm

Nếu bạn muốn học tiếng đức mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trường dạy tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM

Học giao tiếp tiếng đức

Học tiếng đức trực tuyến

Học tiếng đức căn bản

Cùng Học Tiếng Đức Hallo học bài học về số đếm trong Tiếng Đức:

Von 0 bis 19:

0 = null 5 = fünf 10 = zehn 15 = fünfzehn
1 = eins 6 = sechs 11 = elf 16 = sechzehn
2 = zwei 7 = sieben 12 = zwölf 17 = siebzehn
3 = drei 8 = acht 13 = dreizehn 18 = achtzehn
4 = vier 9 = neun 14 = vierzehn 19 = neunzehn

Von 20 bis 90:

20 = zwanzig 60 = sechzig
30 = dreißig 70 = siebzig
40 = vierzig 80 = achtzig
50 = fünfzig 90 = neunzig

21 = 1 und 20 = einundzwanzig

79 = neunundsiebzig

Von 100 bis 1.000.000.000

100 (ein)hundert

101 hunderteins

110 hundertzehn

121 hunderteinundzwanzig

200 zweihundert

300 dreihundert

1000 (ein)tausend

1001 tausendeins

1 000 000 eine Million

1 000 000 000 eine Milliarde

 

Die Ordnungszahlen – Số thứ tự

Von 1 bis 19: zahlen + -te

1. der erste

2. der zweite

3. der dritte

4. der vierte

5. der fünfte

10. der zehnte

11. der elfte

12. der zwölfte

19. der neunzehnte

Über 19: zahlen + -ste

20. der zwanzigste

21. der einundzwanzigste

Tags: hoc dem so trong tieng duchoc tieng duc can banhoc tieng duchọc giao tiep tieng duchoc tieng duc truc tuyen , tieng duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *